Vilkår og Betingelser

Generelle betingelser for brugen af netværk

Netværket ejes lokationen og drives af Sealink Technology ApS. Brugen af netværket er omfattet af en række betingelser, som brugerne bør være opmærksomme på.


Ved accept af betingelserne opnår brugeren adgang til netværket og dermed Internettet.


 


1. Ansvar for netværket


Sealink Technology tilstræber, at oplysningerne på netværket er fuldstændige, korrekte og opdaterede. Eventuelle fejl bliver så vidt muligt rettet. Sealink Technology er ikke ansvarlig for skader og tab, der kan opstå ved brug af netværket/portalen, herunder, driftstab, tabt fortjeneste, rentetab, mistede besparelser og tab af data.


Sealink Technology kan ikke gøres ansvarlig for manglende tilgængelighed, og brugeren kan ikke kræve nogen form for økonomisk kompensation herfor.


Som bruger forpligter du dig til ikke at uploade materiale eller sende materiale med indhold, der er ulovligt, diskriminerende, ondsindet eller strider mod andres rettigheder. Sealink Technology forbeholder sig ret til at slette materiale med sådant indhold og lukke for brugerens adgang til netværket.


Som bruger kan du gøres økonomisk ansvarlig for eventuelle følger af ulovlig, uberettiget eller skadelig brug af netværket.


 

 


2. Privacy


freelink er et produkt fra Sealink Technology, hvor man som bruger kan opnå frit internetadgang uden brugerbetaling.

Du kan læse mere om hvilke oplysninger, der indsamles, hvordan de behandles nedenfor.

Ved oprettelse af en freelink profil hos Sealink Technology indsamles følgende oplysninger:

-
- e-mail adresse
- dit udstyrs identifikationsnummer (MAC adresse)
- ip adressen som dit udstyr har modtaget fra vores server

 


Sealink Technology registrerer ikke personfølsomme oplysninger om f.eks. racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs, seksuel eller filosofisk overbevisning.


Sealink Technology benytter ikke dine informationer til at kontakte dig udenfor Sealink Technology. Du vil endvidere ikke blive kontaktet i forbindelse med markedsføring og brugerundersøgelser, medmindre du har givet dit samtykke.

 


Sådan behandler Sealink Technology dine oplysninger


Opbevaring af registrerede oplysninger


E-mailadresser, statistiske data bliver gemt, så længe de har relevans.

Logning


Sealink Technology har som udbyder en logningspligt. Netværket overvåges i henhold til gældende lovgivning, og der opsamles data om alle tilkoblinger og frakoblinger. Såfremt systemet skulle blive misbrugt, vil disse oplysninger blive anvendt til at indhente viden af hvem og hvornår systemet har været anvendt. Såfremt det konstateres, at der udføres mistænkelige eller ulovlige handlinger via netværket, vil oplysningerne blive videregivet til relevante myndigheder.


Internet Logningsdata gemmes i henhold til loven 1 år og håndteres af PET godkendt personale.


 


Adgang til data


Kun betroede medarbejdere i Sealink Technology har adgang til de opsamlede profil data.


 

 


Brug af cookies


Oplysninger, der gør det muligt at personalisere din startside, gemmes i hukommelse i form af en cookie.


En cookie er en tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og gemmes på din computerens hukommelse. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra. Hvis du vælger cookies helt fra, vil der også være en række andre services på netværket/portalen, du ikke kan benytte. Cookies hos Sealink Technology bruges til:


• At logge dig automatisk ind på netværket.
Når brugeren logger sig på internet via freelink  bekræfter brugeren automatisk at blive kontaktet af den pågældende lokation via e-mail, der er registreret i freelink profilen. Lokationen som stiller deres internetlinie til rådighed uden kontantbetaling, må kontakte brugerne via nyhedsbreve. Brugeren kan til hver en tid afmelde sig igen via linket nederst i nyhedsmailen.

Oplysninger til tredjepart


Sealink Technology og partnere giver aldrig oplysninger videre til tredjepart. Sealink Technology videresælger ikke dine profiloplysninger. Sealink Technology deler statistik med samarbejdspartnere, hvor alle data er anonymiseret.


Dine rettigheder


Som registreret kunde hos Sealink Technology har du i følge Persondataloven ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig via netværket.


Du kan til enhver tid afmelde din internetprofil hos Sealink Technology og partnere via mail til no-profile@sealink.dk . E-mailen skal indeholde det profilnavn, der ønskes afmeldt.


Hvis du har yderligere spørgsmål til, hvilke oplysninger Sealink Technology har registreret om dig via netværket, hvordan du kan få rettet fejlagtige oplysninger, og hvordan de bliver behandlet, skal du rette skriftlig henvendelse til:


Info(at)sealink.dk

Du kan læse mere omkring Sealink Technolgy’s Privacy politik her

 

3. Support


Der ydes support gennem via support portal, eller personlig betjening ved betalingsnummer. Sealink Technology yder kun assistance til at komme på internettet og ikke til generelle computer problemer.


 


4. Ændringer i vilkårene


Brugeren orienteres inden tilkobling via denne tekst om ændringer i vilkårene for anvendelse af netværket og Internettet.


Ændringer kan foretages af Sealink Technology uden varsel.


 


5. Lovvalg og tvister


Denne aftale er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler.


Uoverensstemmelser mellem Parterne om aftalens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning, kan indbringes for de almindelige domstole.


 


6. Nyhedsbreve


Når brugeren opretter en profil på freelink og skylink systemer giver brugeren tilladelse til at Sealink Technology’s partnere sender et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet kan afmeldes igen - ved link i bunden af nyhedsbrevene. Ved oprettelse fremgår det eksplicit af oprettelsessiden, at brugeren vil blive tilmeldt Nyhedsbrevet.

Brugere af Sealink Technology’s frontlink system, vil ikke modtage nyhedsbreve fra lokationen.


Nyhedsbrevene er med til at finansiere din frie Internetforbindelse.

 

VELKOMMEN TIL DIN FRIE INTERNETORBINDELSE


 


freelink by sealink leverer frit internet via netværk. Copyright © 2011 Sealink Technology