Products & Services

Lovpligtig sessions Logning. En hosted løsning til Anti Terror logning

I samtlige gæstenetværksløsninger der tilbydes, er omkostninger til varetagelse af logningsbekendtgørelsen indregnet.


 

Vi indberetter lokationen i Rigspolitiets database for registrering af lokationer omfattet af logningsbekendtgørelsen, hvor vi overtager 24/7 kontakt til myndighederne.


 

Der udleveres en teknisk entreprise procedure til lokationen, der kort beskriver, hvordan lokationen skal forholde sig ved en teknisk entreprise forespørgsel fra myndighederne.


 

Ved henvendelse fra myndighederne opretter Sealink Security Response Team, en detaljeret log over hændelsesforløbet. En anonymiseret udtræk af denne log tilsendes lokationens it-ansvarlig og Direktion, hvor der kort beskrives, tidspunkt for henvendelse, hvilken myndighed, samt om der har været positiv eller negativ output på henvendelsen.


 

Vi sørger for at der modtages alle relevante oplysninger fra myndigheder i form af dommerkendelse og / eller kontaktoplysninger når dette er nødvendigt.


 

Tekniske oplysninger:
Der indsættes en Collection Agent på lokationens adresse. Denne enhed er Sealink Technology’s ejendom. Enheden konfigureres så den kan se de tildelte IP adresse på netværket. På et kombineretgæste- og virksomhedsnetværk, vil netværket blive separeret med VLAN, hvor Collection Agent indsættes på de VLAN, der henfører til gæstenetværket. Virksomhedens VLAN vil ikke passerer Collection Agent og herved bliver data ikke logget og gemt.


 

Collections Agent’s opgave er at filtrere de lovpligtige oplysninger fra datapakkerne og fremsender disse oplysninger til Sealink Technology’s database servere. Oplysninger er fortrolige og behandles kun af autoriseret og godkendt personale. Oplysningerne gemmes i 12 måneder, hvorefter de slettes fra vore servere.

I tilfælde af teknisk entreprise mellem lokationen og myndighederne, har myndighederne registreret Sealink Technology, som kontaktpunkt. Sealink Technology’s døgnbemandet kontaktpunkt kontaktes af myndighederne, og den tekniske filtrering af de loggede data, eksporteres til myndighederne på den pågældende efterspørgsel.
Sealink Technology kan udover dette leverer en direkte lognings streng til myndighederne fra en given ip- eller mac adresse på gæstenetværket, derved har myndighederne mulighed for aflytning af en gæsts internetbrug i lighed med aflytning af traditionelle kommunikationsudstyr som mobiltelefoni. Dette kræver dog at myndighederne fremsender dommerkendelse med begrundet mistanke til en specifik computer /person på netværket.
 


 

Kontakt os for yderligere oplysninger omkring logningsaftale